Välkommen

Jordnära

Företaget

LABTEK HAR FÅTT NYA MEDARBETARE

Senaste tidens ökade intresse av våra tjänster har gjort att vi har tagit beslut om att utöka teamet,

NYA TILL TEAMET I GEOLABORATORIET


Meraf Berhe vår nya Laboratoriechef  

Mail:meraf@labtek.se

Mobil:076-852 45 09


Helena Seger Laboratorieingenjör

Mail:helena.seger@labtek.se

Mobil: 076-852 45 10 


Lennart Nilsson Specialist/Konsult för geolabbet


Investerat i nya labbutrustningar

Vi har investerat i ny labbutrustning för att kunna möta marknadens behov.

Två nya avancerade TRIAX utrustning

Under uppbyggnad


NYA ÖDOMETRAR

Har nu igång 8 ödometrar och ytterligare 8 är under uppbyggnad