Välkommen

Jordnära

Företaget

Labtek har ombildats

Efter tio år i branschen har vi ombildat bolaget från PH Labtek till
PM Labtek AB 2014-04-30.

Nu är labbet helt fungerande och vi utvecklar företaget löpande efter era behov.

Vi som ingår i teamet är Peter Hedborg och Magnus Salmi.

Investerat i nya labbutrustningar

Vi har investerat i ny labbutrustning för att kunna möta marknadens behov.

TRIAX utrustning

Vi har nu startat upp TRIAX utrusningen i vårt nya klimatrum.

SKJUV Apparat

Vi har nu två nya skjuvapparater som är i drift.