Välkommen

Jordnära

Företaget

LABTEK HAR FÅTT NYA MEDARBETARE

Senaste tidens ökade intresse av våra tjänster har gjort att vi har tagit beslut om att utöka teamet,

NYA TILL TEAMET I GEOLABORATORIET


Meraf Berhe vår nya Laboratoriechef  

Helena Seger Laboratorieingenjör

Lennart Nilsson Specialist/Konsult för geolabbet


Investerat i nya labbutrustningar

Vi har investerat i ny labbutrustning för att kunna möta marknadens behov.

Två nya avancerade TRIAX utrustning


NYA ÖDOMETRAR

Har nu igång 8 ödometrar