Allmänna villkor PM Labtek AB

Kunden ansvarar för en säker transport och förvaring av proverna, tills de lämnas över till oss. Vi erbjuder oss att hämta prover om så önskas för att säkerhetsställa transporten till en kostnad som stäms av med kunden.

Prover sparas 3 månader från ankomstdatum om inget annat önskas.

Vid hantering av förorenade prover tillkommer en kostnad på 750kr/tim för att rengöra utrustning.

Provtuber lånas ut av oss(3 månader dvs. proverna kasseras efter denna tidsperiod), 

eller byts ut vi leverans. Vid dålig kvalité på lock, kasseras dessa och ersätts av nya till en kostnad av 30kr/st. Detta för att säkerhetsställa att proverna håller en god kvalitét.

PM Labtek utför inga bedömningar av provresultaten, detta ansvarar kunden själv för. Skulle det finnas misstanke om orimliga värden ska detta meddelas oss, så att vi kan utföra nya försök för att säkerhetsställa resultatet.Detta ska ske inom tidsperioden av 6 månader från att proverna har levererats till PM Labtek.

Beställaren står för indata vid beställning av avancerade försök.   

PM labtek är försäkrat med Trygga Firman via Trygg Hansa. Ansvarsförsäkringen, inkl produktansvar, gäller för
person- och sakskada som  inträffar inom Norden.

Försäkringsbelopp 10 000 000 kr.

Vid andra frågor om försäkringen så kontakt oss.