Förorenade prover 

 

Vid minsta misstanke om höga halter av kemikalier eller andra ämnen som
kan vara farliga i insända prov måste detta redovisas av beställaren.

Detta för att kunna säkerhetsställa en
säker arbetsmiljö vid hantering och arbete med jordproverna.

Vid hantering av förorenade prov krävs
en annan hantering av proverna, detta kan medföra till en extrakostnad. Innan
provning påbörjas måste avstämning göras med beställaren.

Kvarstående provmaterial återlämnas till
beställaren, eller till en kostnad utför vi destruering av proverna.