Ny beställningsrutin

För att underlätta för oss och att säkerhetsställa våra laboratorietjänster har vi tagit beslut om att vi måste ändra på rutinerna kring beställning och hur man kan lämna in prover hos oss.

Viktigt för oss att så tidigt som möjligt få beställningen till oss. Det enklaste sätter är att använda vårt beställnings formulär.
När vi har godkänt beställningen så kan vi ta imot proverna och påbörja försöken.
För att kunna godkänna beställningen krävs också att vi får in borrprotokollen innan leverans av prover, eller att protokoll finns med vid leverans.

NYA CRS

Nu har vi 6 nya crs maskiner igång